Υποβολή Υποψηφιότητας Νεολαίας Οικολόγων για την προεδρία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (2021-2023)

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του μέλους μας και τέως Γενικής Γραμματέως της Νεολαίας Οικολόγων, κ. Μαρία Κολά, ως πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για τη διετία 2021-2023.

Η κ. Κολά κατέχει τη θέση της Γενικής Γραμματέως της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚ.Ο.) και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία πολιτών, ενώ διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Νεολαίας μεταξύ 2013-2019 όπου συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος. Παράλληλα έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος στη θέση της Αντιπροέδρου Β’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (2013-2015) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Ενωμένων Πρασίνων (2016-2017).  

Η ίδια δηλώνει πως σε περίπτωση εκλογής της, εκπροσωπώντας την Νεολαία Οικολόγων, “θα δουλέψει τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για περισσότερη διαφάνεια και τακτική ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΝΚ προς τις Οργανώσεις-Μέλη, για ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά και παροχή καθοδήγησης και βοήθειας σε όλες τις Οργανώσεις – Μέλη. Επιπρόσθετα, επιθυμεί να εργαστεί για ουσιαστική προώθηση των θέσεων πολιτικής του ΣυΝΚ σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές) με τη βοήθεια των οργανώσεων-μελών και άλλων συνεργατών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.”.

Ως Νεολαία Οικολόγων, αντιλαμβανόμαστε το βάρος της ευθύνης τόσο για την υποψηφιότητά μας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεών μας σε περίπτωση εκλογής της υποψήφιάς μας. Για αυτό πιστεύουμε πως στις 27 Νοεμβρίου, οι Οργανώσεις-Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, θα κρίνουν βάσει του μέχρι σήμερα έργου, τις προτάσεις, την εμπειρία αλλά και την συμβολή τόσο της οργάνωσης αλλά και της υποψήφιάς μας στην 25χρονη ιστορια και έργο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. 

Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλες τις υποψηφιότητες της 17ης Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και ας δουλέψουμε μαζί με στόχο την ενδυνάμωση της νεολαίας της Κύπρου. 

*Μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις της υποψηφιότητας της Νεολαίας Οικολόγων πατώντας εδώ.

Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας Οικολόγων

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login