Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η Νεολαία Οικολόγων θα ήθελε να μοιραστεί μαζί σας μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία εργασίας.
Η πρωτοβουλία «Ευρωπαίοι πολίτες», ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί την εκστρατεία «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον» και με χαρά ανακοινώνει τη θέση ενός αξιωματικού της εκστρατείας.
Ο επιτυχημένος υποψήφιος αφού επιλεχθεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί στενά με τους διοργανωτές της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών η οποία αποτελείται από μεγάλο φάσμα ΜΚΟ για την προώθηση της εκστρατείας.
Υποστηρίζουμε αυτήν την ενέργεια και σας ενθαρρύνουμε να αναλάβετε αυτή την πρωτοβουλία. Οι Κύπριοι πολίτες αγκάλιασαν και ανύψωσαν αυτή την εκστρατεία αφού κατανόησαν τη σημαντικότητα του θέματος. Η Νεολαία Οικολόγων βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας νέου υλικού ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το υπέροχο ταξίδι προς την επίτευξη και πραγματοποίηση ακόμη μεγαλύτερων στόχων.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή εργασίας στο https://beesfarmers.armada.digital/

Dear friends,

Young Cyprus Greens would like to share a very interesting work opportunity with everyone.
The European Citizens Initiative a mechanism of the European Union promotes the campaign “Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment” and it proudly announces the position of a campaign officer.
The successful candidate will work closely with the European Citizens Initiative’s Circle of Organizers consisting of a variety of NGOs for the promotion of the campaign.
We support this action and we encourage you to take this initiative. People in Cyprus have hugged, embraced and lifted this campaign because they have understood the importance of the issue. The Young Cyprus Greens is in the process of creating new material to continue this wonderful journey to achieve greater goals.

Find more information on our preliminary homepage https://beesfarmers.armada.digital/

Source: https://us14.campaign-archive.com/?u=bd17ba78ecb2c396b968223ce&id=3e07d4dd6d