????Ζητήσαμε από τους νέους να μας πουν γιατί δεν χρησιμοποιούν ή γιατί δεν θέλουν να χρησιμοποιούν το πλαστικό! Δείτε τι μας είπαν…

See what youngsters have told us regarding the fact that they don’t want or they don’t use plastic in their daily life…
#BeatPlasticPollution #Cyprus #ferto