Θέσεις Υποψηφιότητας Νεολαίας Οικολόγων για τη θέση Προέδρου στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) για τη θητεία 2022-2023

Στην 17η Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, η Νεολαία Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) διεκδικεί την προεδρία του ΣυΝΚ με υποψήφια την τέως Γενική Γραμματέα της ΝΕ.ΟΙ. κ. Μαρία Κολά για την περίοδο 2022-2023.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αφορούν τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές), έχουμε καταρτίσει τις θέσεις για τις οποίες θα δουλέψουμε τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για την επίτευξή τους. Οι βασικές μας θέσεις στηρίζονται σε τρεις (3) άξονες που θεωρούμε πως αποτελούν τη βάση για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και καταγράφονται ως ακολούθως:

 

I. Πολιτικές θέσεις για θέματα νεολαίας και θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία
Στόχος είναι η διαμόρφωση και η προώθηση των υφιστάμενων αλλά και νέων πολιτικών θέσεων του Συ.Ν.Κ., όπως αυτές ψηφίζονται μέσω της Γενικής Συνέλευσης, για θέματα νεολαίας και θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία, όπως η αναγνώριση της Μη Τυπικής Μάθησης, η αναγνώριση του Λειτουργού Νεολαίας (youth worker), το δικαίωμα στην αμοιβή της πρακτικής άσκησης/εργασίας, το περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, η καταπολέμηση της βίας, η διάκριση των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των νέων. Η ουσιαστική προώθηση των πολιτικών θέσεων του Συμβουλίου, μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία των Οργανώσεων-Μελών του Συ.Ν.Κ. σε:

i)Τοπικό-εθνικό επίπεδο όπου και έχουν άμεση πρόσβαση στα αντίστοιχα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια και τα αντίστοιχα συμβούλια Νεολαίας, Βουλή των Αντιπροσώπων, Επίτροπος του Πολίτη.

ii)Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της εκλεγμένης εκπροσώπου της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας κας. Χριστιάνας Ξενοφώντος, του ορισμένου εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο στη συζήτηση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κου. Αντώνη Κουρρά, αλλά και όλων των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων στις οποίες ανήκουν οι Οργανώσεις-Μέλη (Ο.Μ.) του Συ.Ν.Κ., και έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων όπου διαμορφώνονται οι πολιτικές της Ευρώπης για θέματα που αφορούν τη νεολαία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ο.κ).

iii)Διεθνές επίπεδο, μέσω των συνεργατών του Συ.Ν.Κ. όπως το Συμβούλιο Νεολαίας της Κοινοπολιτείας,(στο οποίο διετέλεσα εκπρόσωπος του ΣυΝΚ κατά τη διετία 2015-2017 και Υπεύθυνη για την Υλοποίηση Προγραμμάτων στην Επιτροπή Αφρικής-Ευρώπης του Συμβουλίου Νεολαίας της Κοινοπολιτείας 2018-2021) αλλά και των εταίρων των Οργανώσεών του όπως η Παγκόσμια Οργάνωση του Προσκοπικού Κινήματος, η Παγκόσμια Ένωση Οδηγών Κοριτσιών, ο θεσμός One Young World κ.α.

 

II. Οργανώσεις-Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση των υφιστάμενων Οργανώσεων-Μελών του Συ.Ν.Κ. παρέχοντας καθοδήγηση και βοήθεια σε όλες τις Ο.Μ. μέσω της Ομάδας Εκπαιδευτών του Συ.Ν.Κ. ή και άλλων ομάδων όπως η Ομάδα των Youth Ambassadors του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τους Νέους, στην οποία είμαι Πρεσβευτής Νεολαίας τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να προωθηθεί εκ νέου η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των Ο.Μ. του Συ.Ν.Κ. τόσο για πιθανές συνέργειες στην κατάθεση προγραμμάτων και υλοποίηση δράσεων, όσο και για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων του Συ.Ν.Κ..
Παράλληλα, ο ρόλος μου ως εκλεγμένο μέλος και Προεδρεύουσα του Συμβουλευτικού Οργάνου Αιτήσεων Ένταξης του Συ.Ν.Κ., τα τελευταία 3 χρόνια, μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθώ τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ο.Μ. του Συμβουλίου, αλλά και εν δυνάμει υποψήφιες Οργανώσεις-Μέλη του. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να προβούμε σε ουσιαστικό διάλογο με τα υφιστάμενα μέλη ώστε μαζί να ενδυναμώσουμε το Συμβούλιο, ενώ παράλληλα να γίνει ανοιχτό κάλεσμα σε οργανώσεις νεολαίας που θα τους ενδιέφερε να ενταχθούν στην οικογένεια του Συ.Ν.Κ.. Στόχος είναι το Συμβούλιο να εξελίσσεται και να συνεχίζει να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα της νεολαίας της Κύπρου, από όλες τις γωνιές του νησιού.

 

III. Δράσεις και δραστηριότητες του Συ.Ν.Κ.
Στόχος είναι η συνέχιση και η αναβάθμιση προγραμμάτων-θεσμών όπως το βραβευμένο πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (SALTO PI Awards 2020 στην κατηγορία «Νεανική συμμετοχικότητα/ Youth Participation»), καθώς και η συνέχιση του υποψήφιου για βραβείο (SALTO Awards 2021 στην κατηγορία «Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης και Πληροφοριών/ Media and Information Literacy») πρόγραμμα Co-Creating Media Literate Youth, με στόχο την πληροφόρηση και εκπαίδευση της νεολαίας της Κύπρου με δεξιότητες γραμματισμού των ΜΜΕ και παροχή γνώσεων γύρω από την παραπληροφόρηση. Επιπρόσθετα, στόχος είναι το Συ.Ν.Κ. να αδράξει την ευκαιρία με αφορμή ότι η χρονιά 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, με σκοπό να τιμήσει και να στηρίξει τη νέα γενιά, να ενθαρρύνει το σύνολο της νεολαίας, να προωθήσει ευκαιρίες, να αντλήσει έμπνευση, να αναπτύξει ποιοτικά προγράμματα και δραστηριότητες αξιοποιώντας τους 11 Στόχους για τη Νεολαία (Youth Goals Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία/ 2019-2027) και τους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) όπως για παράδειγμα την Κλιματική Δράση, την συμμετοχικότητα της νεολαίας εκτός αστικών κέντρων, την πρόσβαση σε ποιοτική υγεία κ.α. Παράλληλα το Συμβούλιο ως στρατηγικός συνεργάτης του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, θα βοηθήσει έμπρακτα στην αξιολόγηση και στην ανανέωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία που τον επόμενο χρόνο ολοκληρώνει τον κύκλο της.

 

Νεολαία Οικολόγων

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login