Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / World Human Rights Day

*English Text Follows

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, την ημέρα υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 1948. Οι εμπνευστές της οραματίζονταν ένα κόσμο χωρίς διακρίσεις, με δικαιώματα και ελευθερίες για όλα τα άτομα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη είναι μια ημέρα για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε τους αγώνες που δόθηκαν με την πάροδο των χρόνων για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί μια ημέρα η οποία μας θυμίζει τις ανισότητες που ακόμα υπάρχουν και την ανάγκη για αλλαγή.

Ζούμε σε ένα κράτος στο οποίο η διαφθορά μένει ατιμώρητη, ενώ ο αγώνας για επιβίωση και η ελεύθερη έκφραση διώκεται ποινικά. 

Ως νε@, είναι καθήκον μας να το αλλάξουμε τόσο για εμάς, τους γύρω μας, αλλά και για τα άτομα που δεν έχουν φωνή.  

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.” – Eleanor Roosevelt

*

World Human Rights Day

World Human Rights Day is celebrated annually on December 10, the day the Universal Declaration of Human Rights was signed by the United Nations General Assembly, in 1948. Its creators envisioned a world free of discrimination, with equal rights and freedom for all. In addition, this is a day to celebrate and honor the struggles that have been waged over the years to secure human rights.

However, it’s a day that reminds us of the inequalities that still exist and the need for change.

We live in a country where corruption goes unpunished, while the struggle for survival and freedom of expression are prosecuted.

As young people, it is our duty to change it for ourselves, for those around us, but also for people who do not have a voice.

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.” – Eleanor Roosevelt

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login