🙋 Σας προσκαλούμε στην 3η διαδικτυακή συζήτηση της σειράς διαδικτυακών συζητήσεων του GrEEn. Αυτή την Τρίτη θα συζητήσουμε για τον αγώνα για κλιματική δικαιοσύνη στον μετα-πανδημικό κόσμο. 

🗺 Στην Ανατολική Ευρώπη όπου η Κίνηση για το Κλίμα είναι γενικά πιο αδύναμη σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η στήριξη της κλιματικής δικαιοσύνης, φαίνεται ότι θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη μετά την πανδημία.

🏞 Την ίδια ώρα όμως, μιλάμε για τη φύση στις πόλεις που αναζωογονούνται κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, πλεονεκτήματα της χρήσης του ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανάγκη για υποστήριξη των τοπικών αγροτών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς …

Θα μπορούσαν τα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα που προτείνουμε για τη στήριξη της μετα-πανδημίας εποχή, να είναι τα ίδια που στηρίζουν τον αγώνα μας για κλιματική δικαιοσύνη;

🎙 Η τρίτη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί 📆 Τρίτη 19 Μαΐου στις 18 CEST (5μμ ώρα Κύπρου).

 

 We are pleased to invite you in our 3rd discussion from the GrEEn views online discussions series.  This Tuesday we will talk about Climate Justice Fight in the Post-Pandemic World.

 In Eastern Europe where the Climate Movement is in general weaker comparing to the rest of Europe, advocating for climate justice seemingly will get even harder in the aftermath of the pandemic.

  But at the same time, we have been talking about nature in the cities revitalizing during the lockdown, advantages of using the bike during the pandemic, need for supporting local farmers in these hard times…

  Could the social and economic measures we are advocating for healing the post-pandemic world, be the same ones that support our fight for Climate Justice?

  The third discussion will take place on  Tuesday, 19th of May at 18 CEST.