Ελπίδες επιβίωσης για τον Κατασκηνωτικό Χώρο Πόλης Χρυσοχούς

November 6, 2011

Μετά από πολύχρονες διαδικασίες και συζητήσεις, ο κατασκηνωτικός χώρος στον ευκαλυπτώνα της Πόλης Χρυσοχούς, φαίνεται ότι έχει ελπίδες αναβίωσης και ανάπτυξης. Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2011 υπογράφηκε η Σύμβαση Μίσθωσης του Κατασκηνωτικού Χώρου της Πόλης Χρυσοχούς, από το Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς, κο. Άγγελο Γεωργίου, και το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, κο. Δημήτρη Χριστοφίδη, συνολικής έκτασης …..

Read More

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

November 5, 2011

Η οικολογική κατασκήνωση 2010 της Νεολαίας Οικολόγων πραγματοποιήθηκε στον Ευκαλυπτώνα της Πόλης Χρυσοχούς, στον κατασκηνωτικό χώρο «Λίμνης», από τις 20 μέχρι τις 22 Αυγούστου 2010. Η κατασκήνωση είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών, Πόρων και Περιβάλλοντος.

Read More

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login