ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο κύριος λόγος για την οικονομική κρίση της Κύπρου, είναι πως ο εγχώριος τραπεζικός τομέας απέδειξε να είναι υπερβολικά μεγάλος για να μπορεί να τον υποστηριξεί το κυπριακό κράτος, με αποτέλεσμα αυτός να είναι συνολικά πάνω από 700% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, στο τέλος του 2012.

Κατά συνέπεια, η Κυπριακή κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στις 25 του Ιούνη 2012, και ενέκρινε το Μνημόνιο και τη συμφωνία Δανείου με την Τρόικα για οικονομική ενίσχυση, στις 30 του Απρίλη 2013.

Παρακάτω, παρουσιάζω μερικούς τρόπους με τους οποίους η Κύπρος μπορεί να ξεπεράσει την οικονομική της κρίση:

1.Χαμηλότερα επιτόκια από εμπορικές τράπεζες σε καταθέσεις και δάνεια, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά λεφτών στην οικονομία, να μειωθεί ο συστημικός ρίσκος, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του Κύπριου πολίτη στις τράπεζες, και να μειωθούν τα Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια των ταραγμένων τραπεζών.

2.Χαμηλότερα δανειστικά κόστα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3.Η Κυπριακή κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει την υπάρχουσα εγχώρια νομοθεσία για κούρεμα των καταθέσεων, για να μπορέσει να διαφυλάξει τους ασφαλισμένους καταθέτες, σε περίπτωση άλλου ψηφίσματος για κλείσιμο τράπεζας, οι οποίοι έχουν λογαριασμούς κάτω από €100,000, και/ή να δημιουργήσουν ένα καινούργιο οργανισμό για την προστασία της ασφάλειας των καταθέσεων.

4.Το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, μπορεί να επενδύσει περισσότερα στην εκπαίδευση των νέων, και σε άλλα επιχειρήματα που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, για να ανακτήσει η Κύπρος ένα βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξης.

5.Να μειωθεί ο κανονικός Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από το 19%, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται πολύ ο καταναλωτής.

6.Τέλος, η Κυπριακή κυβέρνηση μπορεί να επεκτείνει επικερδώς μερικούς τομείς της οικονομίας, όπως τον τουρισμό, για να μειώσει την ανεργία και να βελτιώσει το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της χώρας; επίσης να υποστηρίξει τους ντόπιους κατασκευαστές. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση μπορεί να επιδοτήσει έμμεσα εταιρίες στον γεωργικό τομέα, για να τις ενθαρρύνει να επεκτείνουν την παραγωγή τους, και με τη σειρά τους, τους Κύπριους να αγοράζουν αυτά τα εγχώρια προϊόντα.

Σταυριάνα Ιωάννου

Οικονομική Γραμματέας

Νεολαία Οικολόγων

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login