Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους εσάς τους νέους που θα θέλατε να έχετε την δική σας επιχείρηση. Το Σχέδιο αυτό ισχύει για άτομα από 20 μέχρι 39 ετών και προσφέρει χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς των επιχειρήσεών σας.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για το Σχέδιο Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας λήγει στις 6 του Δεκέμβρη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε το πιο κάτω έντυπο.

Για να κατβάσετε την αίτηση παρακλώ πατήστε εδώ

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login