Συνεργασία Νεολαίας Οικολόγων με ΕΤΕΑ

H Νεολαία Οικολόγων και το Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΕΑ) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεπίδρασης.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας που έχει υπογραφεί είναι η παραγωγή δραστηριοτήτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αξιοποίηση των εμπειριών τους προς το κοινό όφελος και η αμοιβαία πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα που αφορούν τις δύο οργανώσεις.

Οι κύριοι τομείς συνεργασίας θα αφορά εκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος και συνεργασία σε επιχειρήσεις.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Νεολαία Οικολόγων δώρισε στο ΕΤΕΑ κασμάδες και φτυάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατάσβεση πυρκαγιάς, δενδροφυτεύσεις κ.τ.λ.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login