Στηρίζουμε τον αγώνα των Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας

Η Νεολαία Οικολόγων εκφράζει την συμπαράσταση και την στήριξή της, στη σειρά απεργιών που έχει εξαγγείλει η Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ), η οποία εκπροσωπεί τους ακαδημαϊκούς, κατόχους διδακτορικού τίτλου, που δε βρίσκονται σε οργανικές θέσεις εντός των Πανεπιστημίων.

Ως Νεολαία Οικολόγων θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως προς τη μη υιοθέτηση των συμφωνηθέντων με τη ΔΕΔΕ ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των διδασκόντων. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει η ΔΕΔΕ σε δελτίο τύπου που έχει δημοσιεύσει, σημειώνει ότι οι πρυτανικές αρχές έχουν δεσμευτεί από τον Ιούνιο 2017 σε σημεία που θα εφαρμόζονταν άμεσα όπως η άρση των αποκοπών του 2013 και 2015 στους διδάσκοντες, ο καθορισμός των 25.000 ευρώ ως ελάχιστος ετήσιος μισθός για μεταδιδακτορικούς ερευνητές έναντι των 9.570 ευρώ τα οποία λαμβάνει σήμερα ένας διδάσκων κάτοχος διδακτορικού, ο οποίος διδάσκει 4 μαθήματα, όσα δηλαδή και ένας ακαδημαϊκός σε οργανική θέση, την αύξηση των θέσεων Επισκεπτών, η προκήρυξη θέσεων Εργαστηριακών Επιστημόνων πενταετούς διάρκειας και η στήριξη των συμβασιούχων ακαδημαϊκών για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Τα πιο πάνω θεωρούμε ότι αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα όλων των διδασκόντων και καλούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναλάβει τις ευθύνες του ως προς τα συμφωνηθέντα αφού 6 μήνες μετά τη συμφωνία τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και ότι καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα μιας μερίδας του, η οποία κατέχει μεγάλο αριθμό θέσεων σε όλα τα τμήματα του Παν. Κύπρου, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στη βάση αυτού απευθύνουμε έκκληση στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου να αναλάβει τις ευθύνες της και να εφαρμόσει όσα έχει υποσχεθεί ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των διδασκόντων όπως επίσης και η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τέλος καλούμε όλους τους νέους και νέες να στηρίξουν τη διήμερη στάση εργασίας στις 22-23 Ιανουαρίου, στην οποία θα κατέλθουν οι επιστήμονες διδασκαλίας και έρευνας σε μη οργανικές θέσεις, μέλη και μη μέλη της ΔΕΔΕ.

 

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login