Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Νερού, η Νεολαία Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Κύπρου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την «εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση».

Η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες της στην υλοποίηση του ανθρώπινου δικαιώματος πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και να απελευθερωθεί η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών διαχείρισης νερού. Η νομοθεσία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης.

Μέχρι τώρα ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου τις υπηρεσίες παροχής ύδρευσης. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, αλλά φυσικός πόρος και δημόσιο αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί, και να μην υπόκειτε σε εταιρικό ανταγωνισμό. Οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στους πολίτες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν το δικαίωματα χρήσης και παροχής νερού και να μην αφήσουν τους φυσικούς πόρους στα χέρια της αγοράς.

Υπογράψτε τώρα και βοηθήστε να θέσουμε την «εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση» στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα http://www.right2water.eu/el και γίνετε η αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για το νερό.

Youtube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7fQcDDF0f4c#!

Facebook: right2water

ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ (ΝΕ.ΟΙ.)

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login