Παγκόσμια Ημέρας Πρακτικής Άσκησης

Ως νέοι βιώνουμε μια δύσκολη και συνάμα χρονοβόρα διαδικασία ένταξης μας στην αγορά εργασίας, με 3 στους 4 φοιτητές στην Ευρώπη να λαμβάνουν ανεπαρκή ή και καθόλου αμοιβή για την πρακτική τους άσκηση, με το 40% να εργάζεται χωρίς σύμβαση και το 30% των πρακτικών ασκήσεων να μη διαθέτουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και δομή.


Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρακτικής Άσκησης, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εντάσσεται στην εκστρατεία «Διαφάνεια στην Εργασία», #WeRate. Παράλληλα προωθεί τη βαθμολόγηση της πρακτικής άσκησης και την ενδυνάμωση των συνθηκών εργασίας που παρέχονται στους νέους και νέες, μέσα από την πλατφόρμα “Transparency at Work” http://transparencyatwork.org/. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας έγινε χτες  Παρασκευή 10 Νοεμβρίου.

Η ΝΕ.ΟΙ. με τη σειρά της στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται για «Διαφάνεια στην Εργασία» ούτως ώστε να διασφαλιστεί το αδήριτο δικαίωμα των νέων για ποιοτική πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας.

Με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας όπου όλοι οι νέοι και νέες, θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και αξιολόγησης της πρώτης πρακτικής τους άσκησης, ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε, τόσο οι εργοδότες όσο και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, να θέσουν τέλος στην υφιστάμενη κατάσταση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι που βρίσκονται σε περίοδο πρακτικής άσκησης.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login