ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) το 1972 για να τονίσει τη μεγάλη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάγκη προστασίας του. Η ημέρα αυτή είναι η 5η Ιουνίου.Οι σύγχρονες κοινωνίες κατανοώντας τη σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή, μέσα από τη σχετική πληροφόρηση, την εκπαίδευση αλλά και πολλές φορές τα αρνητικά βιώματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχουν ανάγει την προστασία του σε θέμα υψηλής προτεραιότητας. Στη βάση αυτή αναπτύσσονται οριζόντιες πολιτικές για το περιβάλλον που γίνονται παγκόσμια αποδεκτές και αποσκοπούν στη λήψη μέτρων για την αειφόρο ανάπτυξη της οικονομίας και του πολιτισμού και τη μείωση των συνεπειών στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε, να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το περιβάλλον ώστε να το παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές, σε καλύτερη κατάσταση από ότι το παραλάβαμε. Η διαφύλαξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, συνδέονται άρρηκτα με τη διαφύλαξη της υγείας και κατ’ επέκταση τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ύπαρξης.Οφείλουμε όμως, παράλληλα με τα οφέλη από την περιβαλλοντική σταθερότητα, να τονίσουμε και τα αντιστοίχως μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο, όπως είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων, η αυξανόμενη ερημοποίηση και η αποδάσωση μεγάλων εκτάσεων, η υποβάθμιση των βιοτόπων με ότι σημαίνει αυτό για τη βιοποικιλότητα των ειδών, η εξάντληση των ορυκτών πόρων, η υποβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής γης και τελικά η κλιματική κρίση.Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων χρειάζεται να ληφθούν οι αντίστοιχες πολιτικές αποφάσεις και να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε να στηριχθεί ενεργά και ουσιαστικά από όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο μία πολιτική για το περιβάλλον που θα οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη σταθερότητας και προστασίας του.Η Νεολαία Οικολόγων-Young Cyprus Greens εκπροσωπώντας όλους τους νέους που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, στηρίζει αυτή την πολιτική της αειφόρου ανάπτυξης και διαθέτει όλο το έμψυχο της δυναμικό στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, προσβλέποντας στο βιώσιμο περιβαλλοντικά μέλλον της χώρας μας.
#WorldEnvironmentDay#NEOI#Cyprus#ClimateCrisis

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login