Νομοσχέδιο για τον Περί της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2017

Μετά την συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 20/06/2018, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει καταθέσει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2017.

Η Νεολαία Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) χαιρετίζει την πράξη αυτή και καλεί το σύνολο των αξιότιμων βουλευτών να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό κατά την Ολομέλεια της βουλής στις 13/07/2018.

Ο νόμος αυτός αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των μελετών με αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και τη θέσπιση και διασφάλιση νέων πράσινων θέσεων εργασίας για απόφοιτους Περιβαλλοντικών Σπουδών.

Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω, απαραίτητη είναι η προϋπόθεση της ύπαρξης του Μητρώου Μελετητών (άρθρο 35 και παράρτημα 8) καθώς θέτει το πλαίσιο και τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται οποιοσδήποτε επιθυμεί να διεκπεραιώνει Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η πρόνοια αυτή αφορά όλους τους απόφοιτους τμημάτων Περιβαλλοντικών Σπουδών και δεν πρέπει να μείνει εκτός, μιας και έτσι ευνοούνται άλλα συμφέροντα.

Ως ΝΕ.ΟΙ. καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη νέα γενιά και το περιβάλλον, να ενώσουν τις φωνές τους με τη δική μας και να ασκήσουμε πίεση στους βουλευτές ώστε να υπερψηφίσουν την τροπολογία που αφορά το Μητρώο Μελετητών στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login