Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την Κλιματική Αλλαγή

 

9 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση

Θέμα: Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή

 

Με την συμφωνία των Παρισίων το 2015, όλα τα κράτη του κόσμου υπέγραψαν και επικύρωσαν τη συμφωνία για να κρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5οC. Η αύξηση πέραν του ορίου αυτού σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα θα φέρει καταστροφικά φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.

Στη βάση της συμφωνία αυτής, οι κυβερνώντες ανέθεσαν στην Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), να εκδώσει μια ειδική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης 1.5οC της θερμοκρασίας πάνω από τα βιομηχανικά επίπεδα. Η IPCC αποτελεί το διεθνή φορέα για την αξιολόγηση της επιστήμης που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, ιδρύθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO – World Meteorological Organization) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP – United Nations Environment Programme) για να παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής τακτικές αξιολογήσεις της επιστημονικής βάσης της κλιματικής αλλαγής, των επιπτώσεών της και των μελλοντικών κινδύνων, καθώς και των επιλογών προσαρμογής και μετριασμού τους.

Οι εκθέσεις της IPCC συντάσσονται από εκατοντάδες κορυφαίους επιστήμονες που διαθέτουν εθελοντικά το χρόνο και την εμπειρία τους. Επιπρόσθετα συμμετέχουν εκατοντάδες εμπειρογνώμονες, για την παροχή συμπληρωματικής γνώμης σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς.

Με την πιο πρόσφατη έκθεσή της η IPCC μας προειδοποιεί ότι μας μένουν μόνο 12 χρόνια για να διατηρηθεί το όριο της αύξησης μόνο στους 1,5 οC και να αποφευχθεί η περιβαλλοντική καταστροφή.

Επίσης, οι συντάκτες της έκθεσης δήλωσαν ότι απαιτούνται επείγουσες και πρωτοφανείς αλλαγές για να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είναι προσιτός και εφικτός, αν και βρίσκεται στο πιο φιλόδοξο τέλος της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ 1,5 οC και 2 οC.

Ως Νεολαία Οικολόγων καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας,  να λάβουν άμεσα μέτρα για τη μείωση των αέριων ρύπων και την εντατικοποίηση της μετάβασης των υπηρεσιών παροχής ενέργειας της χώρας από καύση μαζούτ στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Οι αποφάσεις είναι δύσκολες αλλά τα αποτελέσματα των σωστών δράσεων θα μας δικαιώσουν. Παρόλο που βρισκόμαστε σε μια μικρή χώρα, η θετική μας συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό αλλά και στον παγκόσμιο χάρτη.

Νεολαία Οικολόγων

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login