Η Ευρώπη αποφασίζει για το μέλλον μας, εμείς θέλουμε να αποφασίσουμε για την Ευρώπη – Europe decides for our future, we want to decide for Europe

*English text follows

Στην σημερινή κοινωνία και στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης, βρίσκουμε τους εαυτούς μας έναντι σε  παγκόσμιες προκλήσεις. Θα ζούσαμε σε μια ψευδαίσθηση αν πιστεύαμε ότι η κρίση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, όπως  η κρίση στην οικολογία ή η μεταναστευτική κρίση, μπορούν να επιλυθούν σε εθνικό επίπεδο. Μέσα στην επόμενη δεκαετία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ζωτικής σημασίας όπως την κλιματική αλλαγή όπως επίσης και θέματα που θα επηρεάσουν το μέλλον των νέων. Ως νέοι Πράσινοι κατανοούμε ότι αυτά τα παγκόσμια προβλήματα και συνεπώς το μέλλον μας θα αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, θέλουμε να έχουμε λόγο και να καλέσουμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταστήσουν δυνατή την ψηφοφορία στις ευρωπαϊκές εκλογές από την ηλικία των 16 ετών.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στην Ευρώπη προτιμούν εθνικά, εταιρικά συμφέροντα, πάνω από τα συμφέροντα της νεολαίας. Ενώ οι τράπεζες σώθηκαν, τα δίδακτρα αυξήθηκαν. Ενώ αποκαλύφθηκαν τεράστια σκάνδαλα στην αυτοκινητοβιομηχανία, η επιτροπή αρνήθηκε να αγωνιστεί για την ποιότητα του αέρα. Ενώ το 99,9% των επιστημόνων συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι υπαρκτή, οι εμπλεκόμενοι στα κέντρα λήψης αποφάσεων αρνούνται να θέσουν στόχους για την προσαρμογή και τη μείωση της κλιματικής αλλαγής, κάτι που θα διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές μέλλον για όλους μας.

Η νέοι σε όλη την Ευρώπη αρνούμαστε να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ως νέοι έχουμε μεγαλώσει στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπου η διακρατική συνεργασία και αλληλεγγύη είναι εμφανής και πολύτιμη. Κάτι τέτοιο πρέπει να διαφυλαχτεί, όπως επίσης και να αναπτυχθεί. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση  διαχειρίστηκε το προσφυγικό θέμα με ύποπτους χειρισμούς για να εξασφαλίσει ότι οι μετανάστες δεν θα φτάσουν στην Ευρώπη, διασφαλίσαμε στέγη, φαγητό και δραστηριότητες για τα άτομα που το έχουν ανάγκη. Ενώ οι κυβερνώντες δεν έκαναν πράξη την πάταξη της φοροδιαφυγής, εμείς δρούσαμε για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία προστατεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πήραμε τα ποδήλατά μας στο σχολείο και στο χώρο εργασίας. Αλλά τέτοια μεμονωμένα μέτρα δεν είναι αρκετά, και είναι πλέον καιρός για κατάλληλες θεσμικές απαντήσεις στα πιο φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή.

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος ενός συστήματος που δημιουργείται από μια γενιά που φαίνεται να ξεχνά ότι το μέλλον μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Διεκδικούμε την Ευρώπη του σήμερα και είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε λόγο στο πως θα διαμορφωθεί η Ευρώπη στο μέλλον. Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να αλλάξουν τον νόμο για τη ψηφοφορία και να δώσουν στο μέλλον τη φωνή μας. Πριν είναι πολύ αργά.


 

In a globalized world, we have global challenges. It is an illusion to think that the crises we are facing, such as the ecological and migration crises are solvable on a national level. The coming decade will be crucial to deal with issues such as climate change. Issues that will affect the future of young people everywhere. As Young Greens we are aware that these global problems and thus, our future, will be decided on a European level. Therefore we want to have a say and call upon all EU member states to make it possible to vote in the European elections from the age of 16.

The people who are currently in power in Europe prefer national, corporate interests, above the interests of youth. While banks were saved, tuition fees increased. While huge scandals in the car industry were revealed, the commission refused to fight for our air quality. While 99,9% of the scientists agree that human induced climate change is real, decision-makers refuse to set climate targets that will safeguard a healthy, safe future for all of us.

The European youth refuses to stand by and watch, we need to take action. We were born with a European reality, where transnational collaboration and solidarity is evident and valuable. We treasure it and want to improve it. While the European Union made shady deals to ensure that migrants wouldn’t reach Europe, we organised proper beds, food and activities for people in need. While the people in power didn’t act on tax evasion, we changed to ecological banks. While the car industry was protected by the European Commission, we took our bikes to school and work. But such individual measures are not enough and it is high time for adequate institutional responses to the most pressing issues that humanity is facing at the moment.

We refuse to be part of a system created by a generation that seems to forget that it is our future at stake. We reclaim Europe and are determined to have a say in what this Europe will look like. We call upon all governments to change voting laws and give the future our voice. Before it is too late.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login