Θα είσαι στο εξωτερικό στις 26 Μαΐου? Μπορείς να ψηφίσεις στο πιο κοντικό σου εκλογικό κέντρο!
Will you be abroad on May 26th? You can vote to your nearest polling station!

https://aps.elections.moi.gov.cy/