Ανακοίνωση του FYEG και των οργανώσεων μελών – «Ύδρευση και υγιεινή είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα!»

Η Ομοσπονδία των Νέων Ευρωπαίων Πράσινων (FYEG) ξεκινά μια εκστρατεία για να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Ύδρευση και υγιεινή είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα!», η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλων.;Η Terry Reintke, συν-εκπρόσωπος τύπου του FYEG αναφέρει: «Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Μοιραζόμαστε τη ζήτηση της πρωτοβουλίας για μια νομοθεσία η οποία απαιτεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη να θέσουν αυτό το δικαίωμα στην πράξη. Η παροχή νερού πρέπει να μείνει έξω από τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό όπως επίσης και αποχέτευση για όλους σε προσιτές τιμές. Ειδικά η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού υδρευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης καλεί για συγκεκριμένη δράση.»;Ο Jakob Schwarz, συν-εκπρόσωπος τύπου του FYEG προσθέτει: « Η Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών (ECI) είναι το πρώτο διακρατικό εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας. Προσφέρει τη δυνατότητα να ορι σ τεί ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης για πανευρωπαϊκή συζήτηση. Σε μια εποχή όπου η ευρώ-κρίση απειλεί να δημιουργήσει νέες διαφορές μεταξύ των εθνών, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει μια ενιαία ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και την κοινωνία των πολιτών Το online σύστημα συλλογή ς υπογραφών www.right2water.eu, επιτρέπει την μετάδοση της συζήτησης, μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. »;Η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν περιοχές που παραδοσιακά υποφέρουν από ελλείψεις σε πόσιμο νερό, κατάσταση που αναμένεται να οξυνθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στην Κύπρο, το νερό παρέχεται, από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας ανάλογα με την περιοχή, στην οποία κατοικούμε. Hαποχέτευση παρέχεται, από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων, και πάλι ανάλογα με την περιοχή στην οποία κατοικούμε. Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων είναι ημικρατικοί οργανισμοί.;Η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους δίνει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δυνατότητα να θέσουν άμεσα τις προτάσεις τους, για τη θέσπιση νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.;Η εκστρατεία του FYEG υποστηρίζεται από 13 οργανώσεις-μέλη Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες προσπαθούν για τη διάδοση της πρωτοβουλίας μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ζητούν online υπογραφές. Μια από αυτές τις οργανώσεις μέλη, είναι και η Νεολαία Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.).;Επιπλέον, θα γίνει συλλογή υπογραφών και παρουσιάσεις της πιο πάνω πρωτοβουλίας και σε τοπικές συναντήσεις.;Αν ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι πολίτες υπογράψουν την πρωτοβουλία εντός δώδεκα μηνών, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν το έργο σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εξετάσει την πρόταση και να δώσει μια θετική ή αρνητική απάντηση με αιτιολόγηση, μέσα σε 3 μήνες.;http://right2water.eu/el

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login