7 – 11/9/2011: Συμμετοχή 2 μελών της ΝΕ.ΟΙ. στο Youth Convention on Volunteering στις Βρυξέλλες