Η Νεολαία Οικολόγων διοργανώνει το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, στο οποίο γίνεται απολογισμός της θητείας του απερχόμενου Κεντρικού Συμβουλίου. Γίνεται στοχοθέτηση και διαβούλευση για τις μελλοντικές δράσεις της οργάνωσης!
#NEOI #GreenWave