Η Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων στην 21η Συνδιάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 21);Εν τω μέσο των συνομιλιών, η ανάλυσή μας;Πρότυπο Κείμενο: 5/12/15 αντιπροσωπεία της ΟΝΕΠ στο COP 21;Στις 5 Δεκεμβρίου φτάσαμε στη μέση της 21ης Συνδιάσκεψης των Μερών για τις Κλιματικές Αλλαγές στο Παρίσι. Οι συνομιλίες καλύπτονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς επίσης και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μιας και βρίσκονται κοντά στην καταστροφή. Ο πεσιμισμός εξαπλώνεται παντού αφού οι διαπραγματεύσεις στο Παρίσι κινούνται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τα μέσα γράφουν για τις ανησυχίες των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και για τις ανησυχίες των επίσημων αντιπροσώπων της κάθε χώρας. Αν και από την άλλη πλευρά αυτό κατάντησε να είναι κάτι σαν παράδοση ενδιάμεσα αυτών των συνομιλιών.;Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, συνέβησαν αρκετά αλλά χωρίς να είναι υψηλής σημασίας. Αυτό αποτέλεσε πρόβλημα, ειδικά για μικρές αντιπροσωπείες, όπως από χώρες του Παγκόσμιου Νότου, διότι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν όλες τις θεματικές. Οι διαπραγματευτές που εκπροσωπούν τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., δήλωσαν πως ο συντονισμός ήταν αρκετά δύσκολος. Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι περισσότερες συναντήσεις ήταν κλειστές και αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων χωρών. Οι Γάλλοι διοργανωτές είπαν επίσης πως υπάρχει έλλειψη πόρων και για αυτό τα δωμάτια στους χώρους του συνεδρίου είναι τόσο μικρά.;Ακόμη ένα σημαντικό σημείο: Η ομάδα εργασίας, προδιαπραγμετευόμενη τη νέα συμφωνία, παρέδωσαν τα αποτελέσματά τους στη γραμματεία της Διάσκεψης των Μερών (COP). Η ομάδα εργασίας φέρει την ονομασία ADP (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action) Ειδική Ομάδα εργασίας για την πλατφόρμα της Durban για ενισχυμένη δράση. Η εντολή της ήταν “να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο, ακόμα ένα νομικό πλαίσιο ή ένα συμφωνημένο έγγραφο υπό τη νομική δύναμη της Σύμβασης που να είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα Μέρη”. Αυτό έπρεπε να είχε τελειώσει μέχρι τώρα. Τα μεγάλα ερωτήματα δεν μπορούν να διαπραγματευτούν χωρίς το πολιτικό βάρος των υπουργών των χωρών, για αυτό και λαμβάνονται αποφάσεις από το ανώτατο όργανο, τη Συνδιάσκεψη των Μερών.;Που είμαστε τώρα;Η βδομάδα άρχισε με ένα κείμενο 54 σελίδων το οποίο τώρα έχει μειωθεί στις 43 σελίδες. Επίσης ο αριθμός των αγκύλων στο κείμενο έχει μειωθεί. Η παρένθεση προσδίδει μία εκκρεμούσα απόφαση ή υπάρχουσες εναλλακτικές προτάσεις. Το αρχικό κείμενο είχε 1600 αγκύλες, ενώ τώρα υπάρχουν μόνο 970, οι οποίες είναι ήδη πάρα πολλές για τους υπουργούς για να διαπραγματευτούν. Το προηγούμενο βράδυ υπήρχαν στο τραπέζι δύο προτάσεις επί του κειμένου. Η μία ήταν η σύνταξη των συζητήσεων και η άλλη αφορούσε τη γεφυροποίηση των διαφορετικών προτάσεων. Το δεύτερο προωθήθηκε ήδη στα όργανα της Διάσκεψης των Μερών.;Τι βρίσκεται στο σκοτάδι;Βασικά τα πάντα, αν και έχουμε δει μερικές αλλαγές από το παρελθόν.;Αρχικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα ενσωματώνονται στο κείμενο και η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών (Intergenerational equity) αναφέρεται αόριστα. Το δεύτερο είναι εκτός κειμένου – αν και στην εισαγωγή του τελικού κειμένου γίνεται αναφορά στο ότι η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών ανησυχεί τις χώρες. Συνεχίζει να γίνεται αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων στο άρθρο 2.2., στον πυρήνα της συμφωνίας.;Ακόμη η επιλογή για να κρατήσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη κάτω από 1,5° C ακόμη ευσταθεί. Το τελικό κείμενο από τη 15η Διάσκεψη των Μερών στην Κοπεγχάγη (COP 15) περιείχε ήδη ένα αριθμό αλλά οι διαπραγματευτές αποφάσισαν να το επεξεργαστούν περισσότερο. Η νομική συμφωνία για αυτό το συγκεκριμένο σημείο είχε επιτευχθεί ένα χρόνο αργότερα στο Κανκούν. Έπειτα, οι 2° C έγιναν ο στόχος για την παγκόσμια θερμοκρασία. Συνήθως αναφέρεται ως μια συναινετική απόφαση, αλλά αποτελεί το μικρότερο κοινό παρονομαστή. 1,5° C ένας πιο αισιόδοξος στόχος, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλές αγκύλες γύρω από αυτό. Οπότε είναι πολύ πιθανόν αυτό να διαρκέσει μόνο μέχρι το τέλος της Διάσκεψης του Παρισιού. Υπάρχουν υψηλές πιθανότητες το όριο των 2° C να κρατηθεί στο κείμενο και το όριο του 1,5° C να εμπεριέχεται στο τελικό κείμενο.;Ακόμη ένα μεγάλο θέμα είναι τα ερωτήματα γύρω από το μηχανισμό “Ασφάλειας και Ζημιών” “ Loss and Damage ”.Δεν υπάρχει πλέον η επιλογή μη αναφοράς εν λόγω κειμένου στην τελική συμφωνία, οπότε μένουν μονάχα δύο επιλογές. Πρώτον, να παραμείνει ο μηχανισμός “Ασφάλειας και Ζημιών” ως δικό του κεφάλαιο στην τελική συμφωνία ή δεύτερον να θεωρηθεί κομμάτι της προσαρμογής. Η πρώτη επιλογή φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξη στο τέλος, αφού θα πάρει μακριά από τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου την ιστορική ευθύνη καθώς και τις υφιστάμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.;Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας υπάρχουν πολλές ανάγκες ακόμη στο κείμενο. Στο συγκεκριμένο σημείο στο κείμενο υπάρχουν πολλές παράγραφοι σε αγκύλες, οπότε ακόμη και μετά τις συνομιλίες υπάρχει πιθανότητα τα πράγματα να γίνουν πιο πολύπλοκα. Επίσης η επιλογή για 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) βρίσκεται εκτός κειμένου.;Δύο άλλες θεματικές δεν έχουν οποιεσδήποτε αλλαγές και αυτό κάνει τη διαδικασία να κινείται με ακόμη πιο αργούς ρυθμούς, για τις δύο πιο αμφιλεγόμενες θεματικές. Μία εκ των θεματικών αυτών είναι η Οικονομία. Ποιός θα πληρώσει, Τι θα πληρώσει, Τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate Fund) που θα ενεργοποιηθούν από το 2020 θα κινητοποιούνται ετησίως, Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν στο Παρίσι. Η δεύτερη μεγαλύτερη θεματική είναι το ερώτημα για τη διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών. Το τείχος μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου γίνεται πιο λεπτό, αλλά το οτιδήποτε θα συζητηθεί σε επίπεδο Υπουργών είναι απρόβλεπτο.;Γενικά, γίνεται όλο και πιο φανερό πως αυτή η συμφωνία στο Παρίσι δε θα είναι ούτε φιλόδοξη αλλά ούτε και δίκαιη. Ο στόχος είναι ακόμη πιο χαμηλός από την Κοπεγχάγη, Οι διαδικασίες κινούνται πάρα πολύ αργά καθώς και χωρίς διαφάνεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπό διαπραγμάτευση, κάτι το οποίο δε θα έπρεπε να είναι θέμα συζήτησης, αν και υπάρχουν χώρες που σαμποτάρουν το κείμενο. Όπως είπε εκπρόσωπος της Γαλλικής Κυβέρνησης: “Τίποτα δεν είναι συμφωνημένο, μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα.”;Υπάρχουν ξεκάθαρα κόκκινες γραμμές και αυτές οι γραμμές δεν μπορούν να περαστούν. Χρειάζεται πολλή δουλειά για αυτό γιατί είναι το μέλλον μας! # ItsOurFuckingFuture !;-επίσημη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων από την 21η Διάσκεψη των Μερών;Μπορείτε να διαβάσετε το αρχικό κείμενο εδώ.;Photo by Sam Gewinski / CC BY-NC-SA 2.0